Evraghie Ponticul despre rugaciune

” Lasa-ti darul tau, zice, înaintea altarului si plecând împaca-te mai întâi cu fratele tau, si apoi venind te vei ruga netulburat. Caci amintirea raului înnegreste cugetul celui ce se roaga si întuneca rugaciunile lui.

”  Toate câte le vei face pentru a te razbuna pe fratele care te-a nedreptatit îti vor fi spre sminteala în vremea rugaciunii.”

Anunțuri

Rugăciunea pentru părintele duhovnic (compusă de arhimandritul Sofronie)

 

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, care pe desfrânata şi pe tâlharul i-ai primit, primeşte şi rugăciunea mea pentru duhovnicul meu, ales de Tine, să poarte povara păcatelor mele înaintea Ta, aşa cum Tu porţi povara lumii întregi în faţa Tatălui ceresc. Iartă-i toate greşelile, pentru dragostea lui şi jertfa stăruitoare, ca eu, oaia rătăcită, să pun început bun de pocăinţă.

Izbăveşte-l de toţi vrăjmaşii văzuţi şi nevăzuţi, de tot răul şi ispitele ce i-au venit prin păcatele mele. Sporeşte-i înţelepciunea, îndelunga răbdare, pacea şi mulţumirea sufletească. Dă-i minte luminată şi pricepere sfântă care pogoară de la Tine, Împăratul Luminii!

Împărate Ceresc, Mângâietorule, deschide slava cerului şi plouă peste duhovnicul meu belşug de har şi bogată milă. Odihneşte în el pururi şi revarsă asupră-i mulţimea îndurărilor Tale.

Maica Domnului, protejează cu puternicul tău acoperamânt pe duhovnicul meu, izbăveşte-l de toată ispita sufletească şi trupească, tămăduieşte-l, curăţă-l, întăreşte-l în sănătate.

Cuvioase părinte Siluane, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu.

Cuvioase Arsenie cel Mare, roagă-te Domnului să miluiască şi să mântuiască pe duhovnicul meu.

Cele nouă puteri cereşti, sfinţilor români, mucenici şi muceniţe, cuvioşi şi cuvioase a căror sfântă pomenire se face astăzi, rugaţi-vă lui Dumnezeu să miluiască şi să mântuiască pe părintele meu duhovnic. Amin.Amin.Amin.

Sursa : ” Lumea Credintei” / Elena Frandeş

Rugăciunea celui cu multe neîmpliniri și răni sufletești

sfEfrem

Sfinte Părinte Efrem, am aflat că milostivirea ta se arată cu grăbire spre cei aflați în mare neîmplinire și în sfâșiere lăuntrică și de aceea am cutezat să te caut și să te rog să îmi asculți și mie durerea. Încă din copilărie mi-a fost dat să văd la oameni, în loc de fapte și cuvinte bune, lucruri și cuvinte care sunt ale întunericului. Iar pe acești oameni nu numai că i-am văzut, ci mi-au făcut mult rău, cotropindu-mi viața cu faptele, cuvintele și relele lor obiceiuri. Cu multă amărăciune mărturisesc că, în alcătuirea vieții mele, am văzut adeseori fețe de oameni care, prin faptele lor, aveau chipuri de fiară, făcându-se astfel pe ei înșiși biruințe ale urii, răzbunării, dezbinării și relei voințe. Toate acestea mi-au rănit și mi-au schilodit sufletul, iar această stare lăuntrică îmi este ca o vatră sufletească. Orice fac și orice doresc, tot la ea mă întorc, în felul acesta pricinuindu-mi eu însumi mai mult chin. Vino tu, preamilostivule Efrem, și, întinzând mâna ta cea sfântă, ridică-mă cu putere și mă tămăduiește din această stare de plângere și durere. Cred cu adevărat că poți săvârși aceasta, căci dragostea ta fără seamăn este nemăsurat mai mare decât toate urâciunile care mi-au fost date să le văd, aud ori pătimesc. Și mai cred că prin puterea Duhului Sfânt cunoști mai bine decât mine tot ceea ce este înlăuntrul meu, și de aceea te rog, coboară până în tainițele cele mai adânci ale inimii și dezrădăcinează de acolo toată moartea, urâciunea și păcatul, ca sămânța lor să nu-mi ruineze sau să-mi distrugă și viața aceasta pământească, și pe cea viitoare.

Iar cu nespusa ta blândețe, deschide-mi calea spre Sfânta Spovedanie, ca, mărturisindu-mi toate rănile lăuntrice, să mă slobozesc de puterea lor vătămătoare și să pot primi dumnezeiescul Trup și Sânge al Mântuitorului Hristos care, prin puterea Învierii, tămăduiește cele mai ascunse ale omului și ridică spre lucrare și viață nouă pe toți cei care Îl primesc cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste. Sfinte Efrem, fă ca minunata și tainica ta îmbrățișare să îmi fie călăuză în drumul spre viața veșnică, pentru ca și prin smeritele mele fapte și cuvinte să se slăvească puterea Dumnezeului nostru, a Preasfintei Treimi, a Tătălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.